وبلاگ تخصصی خودرو


عکس ها و مشخصات ماشین های خفن و قیمت خودرو در بازار ایران

 

اكسل و شافت
 

 
اكسل عضو گردنده ای است كه به ان نیروی پیچشی وارد نمی شود و فقط تحت تاثیر نیروی خمش قرار دارد این قطعه می تواند به عنوان تكیه گاه چرخ...
  

اكسل

اكسل عضو گردنده ای است كه به ان نیروی پیچشی وارد نمی شود و فقط تحت تاثیر نیروی خمش قرار دارد این قطعه می تواند به عنوان تكیه گاه چرخ(اعم ازچرخ تسمه ، چرخ زنجیر ، چرخ دنده) بكار می رود اكسل ها ممكن است متحرك (مانند اكسل چرخ های وسایل نقلیه ای كه روی ریل حركت می كنند)

و یا ثابت (مانند اكسل چرخ های درشكه و دوچرخه)

 شافت :عضو گردنده ای است كه برای انتقال نیرو و حركت بكار می رود.

و تحت تاثیر نیروی پیچشی و نیروی خمش قرار دارد و به سه گروه ثابت،مفصلی و قابل خمش تقسیم بندی می شود. شافت های ثابت برای سوار كردن چرخ دنده ها كلاچ ها چرخ تسمه و دسته لنگها مورد استفاده قرار

می گیرد میل لنگ ها نیز جزء شافت های ثابت هستند و از انها برای تبدیل حركت دورانی به خطی و یا برعكس استفاده می شود.

شافت های مفصلی میله هایی هستند كه امتداد آنها نسبت به هم دارای زاویه

باشند و از انها برای انتقال نیروهای پیچشی بین دو شافت كه در یك امتداد

نیستند و تحت زاویه های مختلف قرار دارند استفاده می شود بیشترین مورد استفاده شافت های مفصلی در ماشین های فرز ماشین های كشاورزی ماشین های حمل و نقل و اتومبیل ها می باشد باید توجه داشت كه برای تنظیم شافتهای با ارتباط مفصلی زوایای دو مفصل باید با یك دیگر مساوی باشند.

در خودرو، اكسل یك تیر عرضی است كه محور چرخها بر آن سوار می شوند و معمولاً به آن محور گفته می شود. هر خودرو با توجه به نوع كاربری آن حداقل دو اكسل (محور) دارد. از انواع اكسل ها نیز می توان به اكسل فعال (زنده)، اكسل غیر فعال (مرده) و اكسل كاملاً شناور اشاره نمود

توپیها قطعات گردان استوانه ای مخروطی یا كروی متصل به اكسل هل و اكسلهای گردان هستند كه در یاتاقانها حركت دورانی دارند و یا در حالت سكون هستند بر حسب شرایط كارتوپیها كار توپیها به دو نوع

حامل و اتكایی تقسیم می شوند:

.  توپیهای حامل

2.  توپیهای اتكایی ( اثری )

 توپیهای حامل و اتكایی خود نیز دارای انواع ان هستند

از این موارد می توان به توپی های زیر اشاره كرد

1.  توپی پیشانی گردان استوانه

2.  توپی پیشانی گردان استوانه ای با رابطه

3.  توپی غلافی استوانه ای

4.  توپی ساكن مخروطی

5.  توپی ساكن یا گردان گلوله ای

6.  پیچی

7.  فشاری

8.  مخروط پیچ شده

9.  توپی توپر

10.  توپی حلقه ای

 11.  توپی حلقه ای با صفحه اثری عدسی شكل

 12.  توپی گلوله ای.

 شافت های قابل خمش

 كه از مفتول های مارپیچی تشكیل یافته و به طور چپ و راست روی همدیگر پیچیده شده اند برای محافظت و همچنین امكان حركت انها در داخل پوسته محافظ فلزی و غیر قایل خمش قرار می گیرند.

كه از مفتول های مارپیچی تشكیل یافته و به طور چپ و راست روی همدیگر پیچیده شده اند برای محافظت و همچنین امكان حركت انها در داخل پوسته محافظ فلزی و غیر قایل خمش قرار می گیرند.

بین پوسته و میله از مواد پرب پر می شود این مواد باید پس از هر 50 ساعت كار تعویض گردد. شافتهای قابل خمش را نباید در هنگام كار بیش از حد خم كرد در غیر این صورت به پوسته محافظ گیر كرده تولید

اصطحكاك می كند این نوع سافت ها در انتقال گشتاور های كوچك

و تعداد دورهای زیاد مانند سوهان ماشینی و سیم كیلومتر شمار اتومبیلها بكار می رود.

كاسه نمد – برای محكم نمودن میل لنگ و آب بندی خروجی آن از بدنه كارتر در كمپرسورهای اتصال مستقیم از كاسه نمد استفاده می شود ولی در كمپرسورهای افقی اتصال غیر مستقیم یا واسطه ای كاسه نمد برای محكم نمودن میله مورد استفاده قرار می گیرد كاسه نمدها را می توان به 2 گروه تقسیم نمود :

الف-9) كاسه نمد سیلفونی وفنری كه برای كمپرسوراتصال مستقیم با حلقه های اصطكاكی آبندی بین حلقه ها در اثر ارتجاع فنر یا سیلیفون یا دیافراگم و همچنین بكمك وان روغنی كه ایجاد سیفون هیدرولیكی می نماید می باشد

ب-9) كاسه نمد كمپرسورهای اتصال غیرمستقیم دارای خانه های زیاد با حلقه های برجسته فلزی یا مسطح با قشر فلوئور است .
 

اكسل و شافت
 

 
اكسل عضو گردنده ای است كه به ان نیروی پیچشی وارد نمی شود و فقط تحت تاثیر نیروی خمش قرار دارد این قطعه می تواند به عنوان تكیه گاه چرخ...
  

اكسل

اكسل عضو گردنده ای است كه به ان نیروی پیچشی وارد نمی شود و فقط تحت تاثیر نیروی خمش قرار دارد این قطعه می تواند به عنوان تكیه گاه چرخ(اعم ازچرخ تسمه ، چرخ زنجیر ، چرخ دنده) بكار می رود اكسل ها ممكن است متحرك (مانند اكسل چرخ های وسایل نقلیه ای كه روی ریل حركت می كنند)

و یا ثابت (مانند اكسل چرخ های درشكه و دوچرخه)

 شافت :عضو گردنده ای است كه برای انتقال نیرو و حركت بكار می رود.

و تحت تاثیر نیروی پیچشی و نیروی خمش قرار دارد و به سه گروه ثابت،مفصلی و قابل خمش تقسیم بندی می شود. شافت های ثابت برای سوار كردن چرخ دنده ها كلاچ ها چرخ تسمه و دسته لنگها مورد استفاده قرار

می گیرد میل لنگ ها نیز جزء شافت های ثابت هستند و از انها برای تبدیل حركت دورانی به خطی و یا برعكس استفاده می شود.

شافت های مفصلی میله هایی هستند كه امتداد آنها نسبت به هم دارای زاویه

باشند و از انها برای انتقال نیروهای پیچشی بین دو شافت كه در یك امتداد

نیستند و تحت زاویه های مختلف قرار دارند استفاده می شود بیشترین مورد استفاده شافت های مفصلی در ماشین های فرز ماشین های كشاورزی ماشین های حمل و نقل و اتومبیل ها می باشد باید توجه داشت كه برای تنظیم شافتهای با ارتباط مفصلی زوایای دو مفصل باید با یك دیگر مساوی باشند.

در خودرو، اكسل یك تیر عرضی است كه محور چرخها بر آن سوار می شوند و معمولاً به آن محور گفته می شود. هر خودرو با توجه به نوع كاربری آن حداقل دو اكسل (محور) دارد. از انواع اكسل ها نیز می توان به اكسل فعال (زنده)، اكسل غیر فعال (مرده) و اكسل كاملاً شناور اشاره نمود

توپیها قطعات گردان استوانه ای مخروطی یا كروی متصل به اكسل هل و اكسلهای گردان هستند كه در یاتاقانها حركت دورانی دارند و یا در حالت سكون هستند بر حسب شرایط كارتوپیها كار توپیها به دو نوع

حامل و اتكایی تقسیم می شوند:

.  توپیهای حامل

2.  توپیهای اتكایی ( اثری )

 توپیهای حامل و اتكایی خود نیز دارای انواع ان هستند

از این موارد می توان به توپی های زیر اشاره كرد

1.  توپی پیشانی گردان استوانه

2.  توپی پیشانی گردان استوانه ای با رابطه

3.  توپی غلافی استوانه ای

4.  توپی ساكن مخروطی

5.  توپی ساكن یا گردان گلوله ای

6.  پیچی

7.  فشاری

8.  مخروط پیچ شده

9.  توپی توپر

10.  توپی حلقه ای

 11.  توپی حلقه ای با صفحه اثری عدسی شكل

 12.  توپی گلوله ای.

 شافت های قابل خمش

 كه از مفتول های مارپیچی تشكیل یافته و به طور چپ و راست روی همدیگر پیچیده شده اند برای محافظت و همچنین امكان حركت انها در داخل پوسته محافظ فلزی و غیر قایل خمش قرار می گیرند.

كه از مفتول های مارپیچی تشكیل یافته و به طور چپ و راست روی همدیگر پیچیده شده اند برای محافظت و همچنین امكان حركت انها در داخل پوسته محافظ فلزی و غیر قایل خمش قرار می گیرند.

بین پوسته و میله از مواد پرب پر می شود این مواد باید پس از هر 50 ساعت كار تعویض گردد. شافتهای قابل خمش را نباید در هنگام كار بیش از حد خم كرد در غیر این صورت به پوسته محافظ گیر كرده تولید

اصطحكاك می كند این نوع سافت ها در انتقال گشتاور های كوچك

و تعداد دورهای زیاد مانند سوهان ماشینی و سیم كیلومتر شمار اتومبیلها بكار می رود.

كاسه نمد – برای محكم نمودن میل لنگ و آب بندی خروجی آن از بدنه كارتر در كمپرسورهای اتصال مستقیم از كاسه نمد استفاده می شود ولی در كمپرسورهای افقی اتصال غیر مستقیم یا واسطه ای كاسه نمد برای محكم نمودن میله مورد استفاده قرار می گیرد كاسه نمدها را می توان به 2 گروه تقسیم نمود :

الف-9) كاسه نمد سیلفونی وفنری كه برای كمپرسوراتصال مستقیم با حلقه های اصطكاكی آبندی بین حلقه ها در اثر ارتجاع فنر یا سیلیفون یا دیافراگم و همچنین بكمك وان روغنی كه ایجاد سیفون هیدرولیكی می نماید می باشد

ب-9) كاسه نمد كمپرسورهای اتصال غیرمستقیم دارای خانه های زیاد با حلقه های برجسته فلزی یا مسطح با قشر فلوئور است .
 

  نویسنده : car web ׀ تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1391׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , carweb.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic